BAKGRUNN

Dagens ungdomsskole på Vikhammer skal erstattes av en ny ungdomsskole som blir liggende mellom Malvik VGS og Vikhammer barneskole. Skolen er planlagt med kapasitetsøkning fra 350 til 425 elever. Skolen har i dag 45 ansatte, mens skolen i fremtiden med 425 elever vil få ca. 60 ansatte i 50 årsverk.

Det nye skolebygget skal i tillegg til å inneholde undervisningsarealer også inkludere en ny kulturskole og ungdomshus.

Det skal også etableres en ny kunstgressbane med tilhørende løpebaner i tilknytning til den nye skolen. For å få plass til det nye idrettsanlegget må dagens klubbhus rives. 

Nøkkelinformasjon

- Byggherre: Malvik kommune

- Adresse: Vikhammeråsvegen 1a, 7560 Vikhammer

- Byggetid: september 2021 - januar 2023

- Antall elever: 425 stk

- Areal: 7 150 m²

- Tomtestørrelse: 42 510 m²

Hovedsamarbeidspartnere

Tekniske fag : BRAVIDA

bravida.jpg

Hjemmeside: www.bravida.no

 

Grunn- og utomhusarbeider : FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT

fossli.jpg

Facebook: www.facebook.com/fosslimaskin/

Underentreprenører og leverandører 

Oppmåling : ANKO

logo-anko-vuk.jpg

Hjemmeside: www.anko.no

 

Prefabrikkerte betongelementer : OVERHALLA BETONGBYGG

overhalla-nettside.jpg

Hjemmeside: www.overhallabetongbygg.no 

Taktekking : PROTAN ENTREPRENØR

protan-ent.jpg

Hjemmeside: www.protanentreprenor.no

 

Blikkenslager : DAHLE BLIKK

dahlenlikk-nettside.jpg

Hjemmeside: www.dahleblikk.no

 

Mur- og flisarbeider : MURMESTER ERLEND KNUDTSEN

murmester-erlend-knudtsen.jpg

Hjemmeside: www.ekmur.no