Nyheter og informasjon

Her publiseres nyheter og informasjon i prosjektet. 

Informasjon rettet spesielt mot idretten vil publiseres på denne siden: Informasjon til idretten

Informasjon rettet spesielt mot nærliggende skoler vil publiseres på denne siden: Informasjon til nærliggende skoler