Informasjon til nærliggende skoler

Her vil informasjon som angår nærliggende skoler publiseres fortløpende. Generell informasjon om prosjektet vil publiseres under fanen Nyheter og informasjon.

Dersom noen har spørsmål angående prosjektet kan disse sendes inn via skjemaet under fanen Kontakt

Nyheter

12.10.2021: 
Vikhammeråsvegen vil fra og med i dag bli stengt for trafikk som tidligere varslet. Det er etablert kjøreadkomst for nødetater samt vare-, HC- og nødvendig transport opp til Malvikhallen/Klubbhuset. Gangvei mellom Malvik VGS og Malvikhallen er også stengt for gangtrafikk. 

01.09.2021:
NÅ starter arbeidet med den nye skolen, noe som betyr at gress- og løpebane vil stenges av. Grusbanen vil forbli åpen inntil videre.