Bilder og video

Videoer fra prosjektet kan sees under bildevisningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Backe
Prosjektet har nå passert 1 år siden byggestart. Mye har skjedd på den tiden og nå er det kun måneder igjen til overlevering. Dette blir bra!!
Backe
Mye har skjedd i prosjektet i løpet av sommeren. Nå begynner vi å se konturene av det kommende uteområdet også!
Backe
Vikhammeråsvegen er åpnet! Det er gjort en iherdig innsats for å ferdigstille denne til avtalt tid. Det er derfor ekstra godt å komme i mål med prosjektets første milepæl.
Backe
Statusbilde fra byggeplassen. Vi nærmer oss ferdig med fasadene i prosjektet og strakt begynner monteringen av det nye solcelleanlegget. Vi har også vært heldige med været de siste ukene. Dette hjelper på både motivasjon og fremdrift!
Backe
Fine dager på Vikhammer! Det er mye som skjer på byggeplassen for tiden, så fint å få oversiktsbilder som viser området vi jobber på.
Backe
Bilde av byggeplassen 26.04.2022. Vi har vært heldige med været den siste tiden og det produseres mye på kort tid. Nå er hovedbæresystemet slik at man kan se formen på den nye skolen.
Backe
Oversiktsbilde fra byggeplassen 29.03.2022. Det skjer mye for tiden på hele byggeplassen.
Backe
Statusbilde fra byggeplassen 11.03.22 i strålende solskinn
Fossli Maskin og Transport
Arbeidet med å lage plass til den nye idrettsbanen pågår for fullt. Her blir siste del av klubbhuet revet med gravemaskin. Fra før har Fossli med samarbeidspartnere miljøsanert bygget og revet/sortert alle innvendige materialer. Riving på denne måten medfører at nesten alt avfallet blir sortert og gjennvunnet der det er mulig. Dette bidrar til prosjektets mål om minimum 90% sorteringsgrad på alt avfall fra byggeplassen.
Backe
Montasjen av betongelementer går fremover og vi nærmer oss ferdigstillelse av første halvdel av bygget. Så snart dette er ferdigstilt vil tømrerarbeidene startes.
Backe
Konturene av den "nye" Vikhammeråsvegen begynner å bli synlig. Veibredden er økt med ca. 3m. Under bakken ligger nye rør- og strømledninger.
Backe
Da er vi i gang med montasje av betongelementer på den delen hvor gulvet nå er støpt. Montasjen vil pågå for fullt fremover og bygget vil reise seg fortløpende. Støping av siste del på bygget pågår til høyre på bildet.
Backe
Leveransene av prefabrikkerte betongelementer har startet. Denne følgebilen med nullutslipp var innom byggeplassen sammen med en leveranse av veggelementer. Et flott tiltak!
Backe
Gulvstøp 08.12.21, hvor gulv i ca. 2/3 av den nye skolen ble støpt. Nå er vi snart klare for montasjestart av bæresystem.
Backe
Fine høstdager på Vikhammer sørger for god produksjon og god fremdrift.
Backe
Første støp 08.10.2021
Rolf M. Krey/Malvik kommune
Første spadetak for prosjektet nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Avbildet ordfører Trond Hoseth (t.v) og elev på Vikhammer ungdomsskole Helene Haugen.
Backe
Godt i gang med fjerning av tartandekke. Straks starter arbeidet med tilrigging av brakkerigg. Bilde tatt 07.09.2021
LINK Arkitektur
Illustrasjon kantineområde og hovedtrapp
LINK Arkitektur
Illustrasjon hovedinngang
LINK Arkitektur
Illustrasjon fasade og uteområde

Video